hemen tıkla...

Seminer – Jin. Op. Dr. Ali Galip Zebitay (1988 mezunumuz)

ali-galip-zebitayÖğrencilerimize yönelik mesleki seminerlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2016-2017 eğitim yılının ilk misafiri 1988 yılı mezunlarımızdan Jin. Op. Dr. Ali Galip Zebitay olacak.

Arkadaşımızla, mesleğinin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında sohbet edeceğiz. Bu alanla kariyer yapmak isteyen genç kardeşlerimizin sorularını cevaplayacağız. Tabi ki, Şehremini Lisesi günlerinden de bahsetmeden olmaz.

Halen İstanbul Süleymaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Başasistanı olarak çalışan arkadaşımızın oldukça kabarık bir öz geçmişi var.

Seminer, 26 Ekim çarşamba günü saat 12.00’de okulumuzda yapılacaktır.

 

Jin. Op. Dr. Ali Galip Zebitay’a ait eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 ZEBITAY ALI GALIP,Tutumlu Mustafa,Verit Fatma,Ilhan Gülsah,Güngör E Sinan,Çetin Orkun,

Vuruskan Erkut (2015). A comparative analysis of arterial blood flow in unexplained infertility,

tubal infertility and fertile groups. Gynecological Endocrinology, 1-4., Doi: 10.3109/09513590.

2015.1126709, (Kontrol No: 2661200)

A.2 ZEBITAY ALI GALIP,Verit Fatma,Sakar Mehmet Nafi,Keskin Seda,ÇETIN ORKUN,Ulusoy A Ibrahim

(2016). Importance of cervical length in dysmenorrhoea aetiology. Journal of Obstetrics and

Gynaecology, 1-4., Doi: 10.3109/01443615.2015.1127901, (Kontrol No: 2670905)

A.3 IREZ TÜLAY,Taner Usta,ZEBITAY ALI GALIP,ORAL ENGIN,Senol Hülya,SAHMAY SABAN SEZAI

(2013). Evaluation of subgroups of the human sperm hypoosmotic swelling test in

normozoospermic male cases with recurrent fertilization failure: a prospective case-controlled

study. Archives of Gynecology and Obstetrics, 287(4), 797-801., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.1007

/s00404-012-2634-6, (Kontrol No: 2671957)

A.4 Ilhan Gülsah,IYIBOZKURT AHMET CEM,Kalelioglu Halil Ibrahim,IBRAHIMOGLU LEMI ERGIN,

ZEBITAY ALI GALIP,Eken Meryem Kürek,Karasu Ayse Filiz Gökmen (2016). Effects of fetal cardiac

anomalies on ductus venosus and aortic isthmus doppler profiles. Archives of Gynecology and

Obstetrics, 293(2), 345-350., Doi: 10.1007/s00404-015-3796-9, (Kontrol No: 2672110)

A.5 Yücel Oguz,Ekin Murat,Cengiz Hüseyin,ZEBITAY ALI GALIP,Yalçınkaya Sener,KARAHÜSEYINOGLU

SERÇIN (2014). Comparison of estradiol and progesterone priming/antagonist/letrozole and

microdose flare-up protocols for poor responders undergoing intracytoplasmic sperm injection.

Gynecological Endocrinology, 30(9), 653-656., Doi: 10.3109/09513590.2014.920002, (Kontrol

No: 2671999)

A.6 Sakar Mehmet Nafi,Ünal Aysun,Atay Ahmet,ZEBITAY ALI GALIP,Verit Fatma,Demir Süreyya,Turfan

Mehtap,Ömer Beyhan (2015). Is there an effect of thyroid autoimmunity on the outcomes of

assisted reproduction?. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 36(2), 213-217., Doi: 10.3109

/01443615.2015.1049253, (Kontrol No: 2672141)

A.7 Sakar Mehmet Nafi,BALSAK DENIZ,Verit Fatma,ZEBITAY ALI GALIP,Büyük Ahmet,Akay Emrullah,

Turfan Mehtap,Demir Süreyya,Yayla Murat (2016). The effect of Ramadan fasting and maternal

hypoalbuminaemia on neonatal anthropometric parameters and placental weight. Journal of

Obstetrics and Gynaecology, 1-4., Doi: 10.3109/01443615.2015.1086989, (Kontrol No: 2672128)

A.8 ZEBITAY ALI GALIP,IREZ TÜLAY,Taner Usta,Karahüseyinoglu Serçin,ORAL ENGIN,SAHMAY SABAN

SEZAI,ÇETIN ORKUN Is early embryo cleavage a factor to increase success in all types of icsi

indications?. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, (Kontrol No: 2671191)(Yayın

Kabul Edildi Basım Asamasında)

A.9 Güngör Emre Sinan,Güngör Sule,ZEBITAY ALI GALIP (2015). Assessment of semen quality in

patients with androgenetic alopecia in an infertility clinic. Dermatologica Sinica, 34(1), 10-13.,

Doi: 10.1016/j.dsi.2015.06.003, (Kontrol No: 2671860)

A.10 FAIKOGLU REHAT,SAVAN KADIR,Utku Çagatay,Nurhan Takar,ZEBITAY ALI GALIP (2006).

Significance of Maternal Plasma Lead Level in Early Pregnancy Loss. Journal of Environmental

Science and Health, Part A, 41(3), 501-506., Atıf Sayısı: 8, Doi: 10.1080/10934520500428435,

(Kontrol No: 2671573)

A.11 SAHMAY SABAN SEZAI,Taner Usta,ZEBITAY ALI GALIP,SENTÜRK MEHMET LEVENT,ORAL ENGIN,

Öcal Pelin,Idil Mehmet,IREZ TÜLAY (2014). Comparison of follitropin alfa and urinary

gonadotropins in IVF cycles. Minerva Ginecologica, Atıf Sayısı: 1, (Kontrol No: 2672027)

A.12 ÇETIN ORKUN,Verit Fatma,Keskin Seda,ZEBITAY ALI GALIP,Deregözü Aysegül,Taner Usta,Yücel

Oguz (2014). Knowledge levels of adolescent girls about human papilloma virus and its vaccine.

Turkish Archives of Pediatrics, 49(2), 142-147., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.5152/tpa.2014.1545,

(Kontrol No: 2672084)

Tarih: 21/04/2016 2

A.13 ÇETIN ORKUN,Verit Fatma,ZEBITAY ALI GALIP,Aydın Zuhal,Kurdoglu Zehra,Yücel Oguz (2015).

Neither early nor late for becoming pregnant: Comparison of the perinatal outcomes of adolescent,

reproductive age, and advanced maternal age pregnancies. Journal of Turkish Society of Obstetric

and Gynecology, 12(3), 151-157., Doi: 10.4274/tjod.94758, (Kontrol No: 2673424)

A.14 Sakar M Nafi,Demir Bülent,Demir Süreyya,ZEBITAY ALI GALIP (2015). Ultrasonographic screening

of single umbilical artery: Management and perinatal outcomes. Eastern Journal of Medicine,

(Kontrol No: 2673644)

A.15 ÇETIN ORKUN,Verit Fatma,ZEBITAY ALI GALIP,Deregözü Aysegül,Aydogan Begüm,Keskin Seda,

Yücel Oguz (2013). Second Trimester Genetic Amniocentesis: Five- Year Experience of a

Maternal- Fetal Medicine Unit. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 19(3), 147-152.,

(Kontrol No: 2676621)

A.16 Yasar Levent,Sönmez Süha,ZEBITAY ALI GALIP,Gezer Neslihan,Yazıcıoglu Fehmi,Mehmetoglu

Gülseven (2010). Huge ovarian endometrioma—a case report. Gynecological Surgery, 7(4), 365-

367., Doi: 10.1007/s10397-009-0482-6, (Kontrol No: 2674830)

A.17 ZEBITAY ALI GALIP,Özsoy Bestami,Yasar Levent,Yalçınkaya Sener,Süha Sönmez (2007). Clinical

and Demographical Characteristics of Cases with HPV Infection (HPV Enfeksiyonu Tanısı Almıs

Vakaların Klinik ve Demografik Karakteristikleri). Haseki Tıp Bülteni, (Kontrol No: 2674090)

A.18 Özsoy Bestami,ZEBITAY ALI GALIP,Yasar Levent,Yalçınkaya Sener,Sönmez Süha (2007).

Demographic Analysis of Cases Applied to Colposcopy Unit (Kolposkopi ünitesine basvuran

hastaların demografik analizi). Haseki Tıp Bülteni, (Kontrol No: 2674161)

A.19 ZEBITAY ALI GALIP,KAHRAMANOGLU ILKER,Ilhan Olcay,Verit Fatma (2014). Unusually Large Skin

Tag of Labium Majus. Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 4(12), 699-702., Doi: 10.4236

/ojog.2014.412097, (Kontrol No: 2673780)

A.20 Sargın Ayse Köse,KARAHÜSEYINOGLU SERÇIN,AKTAS RANAN GÜLHAN,Yalçınkaya Senai,ZEBITAY

ALI GALIP,Yücel Oguz (2013). Cumulus granulosa cells of poor, normal and over responder IVF

patients have disparities in organization of cytoplasmic organelles and actin filaments: a confocal

microscopic study. Fertility and Sterility, 100(3), 532-533., Doi: 10.1016/j.fertnstert.

2013.07.295, (Kontrol No: 2671929)

A.21 Yasar Levent,ZEBITAY ALI GALIP,Neslihan Gezer,Yazıcıoglu H Fehmi,Mehmetoglu Gülseven (2005).

Huge Endometrioma : A Case Report. Archives of Gynecology and Obstetrics, (Kontrol No:

2690731)

A.22 Özsoy Bestami,ZEBITAY ALI GALIP,Yasar Levent,Ates Seda,Kan Atilla (2007). A serious

Complication of Laparoscopy: Injury of the Right External Iliac Artery during Laparoscopic Ovarian

Drilling. Archives of Gynecology and Obstetrics, (Kontrol No: 2690513)

A.23 Koç Serdar,Çebi Ziya,Sönmez Süha,Yasar Levent,Küpelioglu Latif,Bilecan Sedat,Aygün Mehmet,

ZEBITAY ALI GALIP (2005). Effects Of Profound Teratospermia on ICSI Results. Archives of

Gynecology and Obstetrics, (Kontrol No: 2690850)

A.24 Yasar Levent,ZEBITAY ALI GALIP,Özcan Jane,Duman Onur,Sönmez Süha,Yazıcıoglu Fehmi,Sensoy

Yakup,Çebi Ziya (2005). Predictivity of vulvar biopsy under vulvoscopy in the diagnosis of vulvar

lesions. Archives of Gynecology and Obstetrics, (Kontrol No: 2690928)

A.25 ZEBITAY ALI GALIP,IREZ TÜLAY,Öcal Pelin,SAHMAY SABAN SEZAI,KARAHÜSEYINOGLU SERÇIN,

Taner Usta (2012). ANDROLOGY ; (P-026 The predictive power of aniline blue staining method for

pregnancy rates in ICSI cycles. Human Reproduction, 27(suppl 2), 121-150., Doi: 10.1093

/humrep/27.s2.73, (Kontrol No: 2684313)

A.26 Özsoy Bestami,ZEBITAY ALI GALIP,Ziya Çebi,Demirel Funda,Kan Atilla (2007). Ruptured

tuboovarian abscess after oocyte aspiration. Archives of Gynecology and Obstetrics, (Kontrol No:

2690600)

A.27 Yasar Levent,Yazıcıoglu Fehmi,Efe Cihangir,Süha Sönmez,ZEBITAY ALI GALIP,Süt Nejdet,Sensoy

Yakup,Çebi Ziya (2005). Impact of the Mode of Delivery On Sexual And Urinary Functions.

Archives of Gynecology and Obstetrics, (Kontrol No: 2690663)

A.28 ZEBITAY ALI GALIP,Yasar Levent,Özcan Jane,Duman Onur,Sönmez Süha,Yazıcıoglu Fehmi,Sensoy

Yakup,Çebi Ziya (2005). Clinical and demographical characteristics of cases with HPV infection..

Archives of Gynecology and Obstetrics, (Kontrol No: 2690696)

A.29 Yasar Levent,ZEBITAY ALI GALIP,Özcan Jane,Onur Duman,Sönmez Süha,Yazıcıoglu Fehmi,Sensoy

Yakup,Koç Serdar,Çebi Ziya (2005). Demographic Analysis Of Cases Applied to Colposcopy Unit.

Archives of Gynecology and Obstetrics, (Kontrol No: 2690770)

A.30 ZEBITAY ALI GALIP,Yasar Levent,Özcan Jane,Duman Onur,Sönmez Süha,Yazıcıoglu Fehmi,Sensoy

Yakup,Koç Serdar,Çebi Ziya (2005). Reliability of servical smear and colposcopic examination.

Archives of Gynecology and Obstetrics, (Kontrol No: 2690809)

A.31 Ates Seda,SEVKET OSMAN,Özsoy Bestami,ZEBITAY ALI GALIP,Kan Atilla (2014). Ovaryan Drilling

Sırasında Eksternal Iliak Arter Yaralanması: Olgu Sunumu. Haseki Tıp Bülteni, 52(2), 120-122.,

Tarih: 21/04/2016 3

Doi: 10.4274/haseki.1388, (Kontrol No: 2674037)

A.32 ZEBITAY ALI GALIP,FAIKOGLU REHAT,Kandemir Canan,Yıldırım Ali,SAVAN KADIR (2003).

Dekolman Plasenter nedeniyle sectio ve subtotal histerektomi ve anüri nedeniyle diyalize alınan

hastada akut renal yetmezlik ve seyri. Haseki Tıp Bülteni, (Kontrol No: 2674254)

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

Faikoglu Rehat,ZEBITAY ALI GALIP,savan Kadir (2002). Herpes Simplex (1-2) Virüs (HSV)

Enfeksiyonu ve Gebelik. 1 st international congress in assisted reproduction (Sözlü Bildiri)

(Kontrol No: 2689797)

B.1

IREZ TÜLAY,Taner Usta,ZEBITAY ALI GALIP,Erol Naciye,Senol Hülya,SAHMAY SABAN SEZAI

(2009). Evaluation the subgroups of the sperm hypoosmotic swelling test in both fertile and

infertile male subjects. 8 th Turkish- German Gynecology Congress (Poster) (Kontrol No:

2685549)

B.2

ZEBITAY ALI GALIP,Faikoglu Rehat,Savan Kadir,Efe Cihangir (2003). Zeytinburnu ilçesinde 1999

ve 2000 yıllarındaki dogum kontrol yöntemleri ve aile planlaması hizmetlerinin degerlendirilmesi.

International congress of reproductive health & family plannıng (Poster) (Kontrol No: 2690077)

B.3

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Gelisim Biyolojisi, Bölüm adı:(Kısım2: Bölüm 4 : Döllenme; Yeni bir Canlının Baslangıcı )

(2013)., ZEBITAY ALI GALIP, Nobel Tıp Kitabevleri, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 711, ISBN:

978-975-420-954-9, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Kontrol No: 2661764)

C2.1

Gelisim Biyolojisi, Bölüm adı:(Kısım 3: Bölüm 13: Tetrapod ekstremitenin Gelisimi) (2013).,

ZEBITAY ALI GALIP, Nobel Tıp Kitabevleri, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 711, ISBN:978-975-

420-954-9, Ingilizce(Kitap Tercümesi), (Kontrol No: 2661848)

C2.2

John Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı, Bölüm adı:(Kısım 2: Bölüm 6: Fetal

Degerlendirme) (2013)., ZEBITAY ALI GALIP, Günes Tıp Kitabevleri, Basım sayısı:4, Sayfa

Sayısı 662, ISBN:978-975-277-438-4, Ingilizce(Kitap Tercümesi), (Kontrol No: 2661906)

C2.3

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1 ÇETIN ORKUN,Çetin Ipek D,Güralp Onur,SEN CIHAT,ULUDAG SEYFETTIN,ZEBITAY ALI GALIP

(2012). The Impact Of Fetal Inflamatory Response Syndrome On Perinatal Outcomes In Preterm

Rupture Of Membranes Casess. Perinatal Journal, 20(3), 121-125., Doi: 10.2399/prn.12.0203004

(Kontrol No: 2676412)

D.2 ÇETIN ORKUN,Verit Fatma,Deregözü Aysegül,ZEBITAY ALI GALIP,Yücel Oguz (2013). Prenatal

Ultrasonographic Markers of Aneuploidy Cases. Perinatal Journal, 21(3), 124-128., Doi: 10.2399

/prn.13.0213005 (Kontrol No: 2675818)

D.3 Savan Kadir,Sönmez Süha,Yasar Levent,Sensoy Yakup,Çebi Ziya,Kelekçi Sefa,Yazıcıoglu Fehmi,

ZEBITAY ALI GALIP (2003). Çok Kanallı Ürodinami Sonrası Üriner Enfeksiyon ve Bakteriüri

Sıklıgının Arastırılması. The Turkish Journal Of Obstetrics and Gynecology, 2(1), 68-70. (Kontrol

No: 2688823)

D.4 ÇETIN ORKUN,ZEBITAY ALI GALIP,Yücel Oguz,SEN CIHAT,ULUDAG SEYFETTIN,Çetin Ipek Dokurel

(2012). The Operative Vaginal Delivery: Experience of 5 Years. Perinatal Journal, 20(2), 55-58.,

Doi: 10.2399/prn.12.0202001 (Kontrol No: 2675767)

D.5 ÇETIN ORKUN,Yıldırım Özlem,Verit Fatma,ZEBITAY ALI GALIP,Yücel Oguz (2014). Orta ve Agır

Ovaryen Hiperstimulasyon

Sendromlu Hastaların Degerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi (Kontrol No: 2673867)

D.6 ÇETIN ORKUN,Verit Fatma,ZEBITAY ALI GALIP,Çetin Ipek Dokurel,Yılancıoglu Sebnem K,Keskin

Seda,Yücel Oguz (2014). Uterus Didelfis Olgusunda Term Gebelik. Acıbadem Üniversitesi Saglık

Bilimleri Dergisi (Kontrol No: 2673486)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

ZEBITAY ALI GALIP,Erdogan Ezgi,Özsoy Bestami,Yasar Levent,Sener Yalçınkaya (2009). Tubal

yeterliligin saptanmasında histerosalpingografinin güvenilirligi. 2. Üreme Tıbbı Dernegi Kongresi,

(Kontrol No: 2685170)

E.1

KAHRAMANOGLU ILKER,Ayse Karahasanoglu,Verit Fatma,ZEBITAY ALI GALIP,Akyol Hürkan,Yücel

Oguz (2012). Gebelik kolestazinda yakin fetal takibin önemi: bir olgu sunumu. 10. Ulusal

E.2

Tarih: 21/04/2016 4

Jinekoloji ve Obsetrik Kongresi, (Kontrol No: 2681914)

Sakar Mehemt Nafi,BALSAK DENIZ,Fatma Verit,Büyük Ahmet,ZEBITAY ALI GALIP,Akay Emrullah,

Turfan Mehtap,Kurtulus Idris (2014). Ramazan orucu ve maternal beslenme durumunun

yenidogan antropometrik parametreleri ve plesental agırlık üzerine olan etkisi. 12.Ulusal 6.

uluslararası Jinekoloji ve obsetrik kongresi, (Kontrol No: 2681059)

E.3

SAHMAY SABAN SEZAI,ORAL ENGIN,ZEBITAY ALI GALIP,Pelin Öcal,SENTÜRK MEHMET LEVENT,Idil

Mehmet,Senol Hülya,IREZ TÜLAY (2009). Rekombinant alfa ve üriner gonadotropinlerin ıcsı

uygulamalarında, etkinliklerinin karsılastırılması. 2. Üreme Tıbbı Dernegi Kongresi, (Kontrol No:

2684917)

E.4

Dinçer Murat,ZEBITAY ALI GALIP,Ocak Zeynep,Yücel Oguz,KARAHÜSEYINOGLU SERÇIN (2011).

Erkek infertilitesinde Karyotip. 3.Üreme Tıbbı Dernegi Kongresi, (Kontrol No: 2683732)

E.5

Dinçer Murat,ZEBITAY ALI GALIP,Ocak Zeynep,Yücel Oguz,KARAHÜSEYINOGLU SERÇIN (2011).

Erkek infertilitesinde Karyotip. 3.Üreme Tıbbı Dernegi Kongresi, (Kontrol No: 2683732)

E.6

IREZ TÜLAY,ZEBITAY ALI GALIP,Erol Naciye,Taner Usta,Senol Hülya,SAHMAY SABAN SEZAI

(2008). kruger Strict Kriterleri, itrasitoplazmik sperm eneksiyonu için ne kadar öemli ?. 3.ulusal

Üreme Endokrinolojisi ve Infertilite Kongresi ( TSRM), (Kontrol No: 2689305)

E.7

SAHMAY SABAN SEZAI,ZEBITAY ALI GALIP,IREZ TÜLAY,Taner Usta,Senol Hülya,KALELI SEMIH

(2008). Erken ebriyo segmentasyonu gösteren ICSI sikluslarının incelenmesi. 3.ulusal Üreme

Endokrinolojisi ve Infertilite Kongresi ( TSRM), (Kontrol No: 2689368)

E.8

Faikoglu Rehat,Yükseloglu Hülya,ZEBITAY ALI GALIP,Özcan Sebnem,Petridis Gabriel,Kalfoglu Ersi

Abacı (2007). Examination of Thyroid Dysfunctions and Abdominal Hysterectomy Due to Benign

Causes. 8.Uludag Jinekoloji ve Obsetri Kıs Kongresi, (Kontrol No: 2689580)

E.9

Faikoglu Rehat,Savan Kadir,Utku Çagatay,Takar Nurhan,ZEBITAY ALI GALIP (2002). Erken

gebelik kayıplarında maternal serum kursun degerlerinin önemi. Çevre ve Çocuk Saglıgı

Sempozyumu, (Kontrol No: 2690252)

E.10

IREZ TÜLAY,Taner Usta,ZEBITAY ALI GALIP,Erol Naciye,SENTÜRK MEHMET LEVENT,EREL CEMAL

TAMER,SAHMAY SABAN SEZAI (2008). Sigara kullanımının Sperm Kromatin Kondensasyonu

Üzerine Etkisi. 3.ulusal Üreme Endokrinolojisi ve Infertilite Kongresi ( TSRM), (Kontrol No:

2689157)

E.11

ZEBITAY ALI GALIP,Özsoy Bestami,Yalçınkaya Sener,Yola Celal,Savan Kadir (2008). Ender

görülen Bir Vaka: Dev Müsinöz Kist Adeno Karsinom. PalandökenKadın Dogum Kıs Kongresi,

(Kontrol No: 2689061)

E.12

Verit Fatma,Keskin Seda,Yıldırım Özlem,ÇETIN ORKUN,Yücel Oguz,Sener Yalçınkaya,ZEBITAY ALI

GALIP (2013). Nötrofil-Lenfosit ve trombosit-lenfosit oranı ovaryanhiperstimulasyon sendromunu

önceden predikte edebilirmi ?. 4. Üreme Tıbbı Dernegi Kongersi, (Kontrol No: 2680867)

E.13

ZEBITAY ALI GALIP,Verit Fatma,ÇETIN ORKUN,Keskin Seda,Sakar Nafi,Tutumlu Mustafa (2013).

Jinekolojik operasyonlar esliginde transobturator tape uygulamaları; inkontinans tedavisinde

basarıyı azaltır mı?. 6.ulusal ürojinekoloji kongresi, (Kontrol No: 2680976)

E.14

KAHRAMANOGLU ILKER,ZEBITAY ALI GALIP,Karahasanoglu Ayse,Olcay Ilhan,Yücel Oguz (2012).

Primer sezaryen endikasyonlari: nasil azaltilabilir?. 10.ulusal jinekoloji ve obsetrik kongresi,

(Kontrol No: 2681682)

E.15

Faikoglu Rehat,Yükseloglu Hülya,ZEBITAY ALI GALIP,Petridis Gabriel,Özcan Sebnem (2007). The

Correlation Among Ca-125, Progesterone and HCG Values, in Maternal Serum to Estimate the Risk

of Abortion in Cases of Threatened Abortion.. 8.Uludag Jinekoloji ve Obsetri Kıs Kongresi, (Kontrol

No: 2689664)

E.16

ZEBITAY ALI GALIP,Fatma Verit,ÇETIN ORKUN,Keskin Seda,Sakar Mehmet Nafi (2013).

Transobturator tape uygulamalarında uzun dönem tedavi basarısı. 6. Ulusal ürojinekoloji kongresi,

(Kontrol No: 2680905)

E.17

ZEBITAY ALI GALIP,Yücel Oguz,Yalçınkaya Sener,KARAHÜSEYINOGLU SERÇIN,Zilal Hocagil

(2011). Poor responder hastalarda mikrodoz leuprolide ve letrozole/gonodotropin releasing

hormon antagonist protokollerinin karsılastırılması. 3.Üreme Tıbbı Dernegi Kongresi, (Kontrol No:

2683984)

E.18

KAHRAMANOGLU ILKER,ZEBITAY ALI GALIP,Ayse Karahasanoglu,Sentürk Mehmet Baki,Oguz

Yücel,Verit Fatma (2012). Postkoital kanamali hastalarda kolposkopi sonuçlari. 10. Ulusal

Jinekoloji ve Obsetrik Kongresi, (Kontrol No: 2681768)

E.19

KAHRAMANOGLU ILKER,Karahasanoglu Ayse,ZEBITAY ALI GALIP,Olcay Ilhan,Oguz Yücel (2012).

Walker-warburg sendromu: vaka sunumu. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obsetrik Kongresi, (Kontrol No:

2681860)

E.20

KAHRAMANOGLU ILKER,ZEBITAY ALI GALIP,Tutumlu Mustafa,Hürkan Akyol,Fatma Verit,Yücel

Oguz (2012). Termde fetal akrani: vaka sunumu. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obsetrik Kongresi,

(Kontrol No: 2681951)

E.21

Tarih: 21/04/2016 5

ZEBITAY ALI GALIP,Yücel Oguz,Dinçer Murat,KARAHÜSEYINOGLU SERÇIN,Sener Yalçınkaya

(2011). Nonobstrüktif Azospermik hastalarda TESE uygulamaları ve Intrasitoplazmik Sperm

Enjeksiyonu ile Gebelik Sonuçları. 3.Üreme Tıbbı Dernegi Kongresi, (Kontrol No: 2683921)

E.22

Mehmet Baki Sentürk,KAHRAMANOGLU ILKER,Çakmak Yusuf,ZEBITAY ALI GALIP,Karateke Ates

(2012). Sezaryende traneksamik asit kullanimi: çift körlü randomize kontrollü çalisma. 10. Ulusal

Jinekoloji ve Obsetrik Kongresi, (Kontrol No: 2682034)

E.23

Sakar Mehmet Nafi,Ünal Aysun,Atay Ahmet Engin,Verit Fatma,ZEBITAY ALI GALIP,Mehtap Turfan,

Ömer Beyhan (2014). Tiroid otoimmunitesinin yardımlı üreme sonuçları üzerinde etkisi var mıdır?.

TSRM 2014 6.Ulusal üreme endokrinolojisi ve infertilite Kongresi, (Kontrol No: 2681142)

E.24

ZEBITAY ALI GALIP,Yasar Levent,Sönmez Süha,Çelik Demet,Çebi Ziya,Özyurt Osman Nuri,

Yazıcıoglu Fehmi (2005). Inkontinans tanısında Ürojinekolojik öykü ve ürodinami bulgularının

karsılastırılması. 3. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, (Kontrol No: 2689976)

E.25

ZEBITAY ALI GALIP (2015). Gebelikte Hipertansiyon ( Preeklampsi-Eklampsi-Gestasyonel

Hipertansiyon). Anne Ölümlerine neden olan Hastalıkların Tanı, Yönetim ve Önlenmesine ait Anne

Ölümleri Çalıstayı, (Kontrol No: 2703604)

E.26

SAHMAY SABAN SEZAI,SENTÜRK MEHMET LEVENT,ORAL ENGIN,ZEBITAY ALI GALIP,ÇEPNI

ISMAIL,Öcal Pelin,Taner Usta,Senol Hülya,IREZ TÜLAY (2009). Rekombinant beta ve üriner

gonadotropinlerin ıcsı uygulamalarında, etkinliklerinin karsılastırılması. 2. Üreme Tıbbı Dernegi

Kongresi, (Kontrol No: 2685000)

E.27

SAHMAY SABAN SEZAI,ZEBITAY ALI GALIP,SENTÜRK MEHMET LEVENT,ÇEPNI ISMAIL,Öcal Pelin,

idil Mehmet,Senol Hülya,IREZ TÜLAY (2009). Rekombinant gonadotropinlerin ıcsı

uygulamalarında, etkinliklerinin karsılastırılması. 2. Üreme Tıbbı Dernegi Kongresi, (Kontrol No:

2685075)

E.28

Öcal Pelin,IREZ TÜLAY,ÇEPNI ISMAIL,Taner Usta,ZEBITAY ALI GALIP,SAHMAY SABAN SEZAI

(2008). Cerrahpasa Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi Tekrarlayan Implantasyon Basarısızlıklarının

Irdelenemesi. 3.ulusal Üreme Endokrinolojisi ve Infertilite Kongresi ( TSRM), (Kontrol No:

2689241)

E.29

IREZ TÜLAY,Taner Usta,ZEBITAY ALI GALIP,Senol Hülya,Öcal Pelin,Erol Naciye,ÇEPNI ISMAIL,

ORAL ENGIN,SAHMAY SABAN SEZAI (2008). ICSI olgularında farklı homojen patoloji gösteren

teratozoospermilerin gebelik oranlarına etkisi. 3.ulusal Üreme Endokrinolojisi ve Infertilite

Kongresi ( TSRM), (Kontrol No: 2689441)

E.30

ZEBITAY ALI GALIP,DEMIRKIRAN FUAT (2013). 2. Oturum Baskanlıgı

Laparoskopik Histerektomi / Ileri evre Endometriosiste Laparoskopi / Jinekolojik kanserlerde

Laparoskopi / Süpheli Adneksiyel Kitlelere Endoskopik Yaklasım. Jinekolojik Endoslopi Sempozyum

(JED) / Bagcılar Egitim ve Arastırma Hastanesi, (Kontrol No: 2704889)

E.31

Sensoy Yakup,Yasar Levent,Savan Kadir,Sönmez Süha,Çebi Ziya,ZEBITAY ALI GALIP (2002). Çok

kanallı ürodinami sonrası üriner enfeksiyon ve asemptomatik bakteriüri sıklıgının arastırılması. 2.

Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, (Kontrol No: 2690331)

E.32

ZEBITAY ALI GALIP,Oguz Yücel,Yalçınkaya Sener,KARAHÜSEYINOGLU SERÇIN,Hocagil Zilal

(2011). Poor responder hastalarda mikrodoz leuprolide ve estojen / progesteron teadvisi ile

kombine letrozole/gonodotropin releasing hormon antagonist protokollerinin karsılastırılması. 3.

Üreme Tıbbı Dernegi Kongresi, (Kontrol No: 2684111)

E.33

0% Oyla
Yazan - Eki 20 2016. Kategori Manşet, Seminerler. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yapabilmek için, kayıtlı olmanız gerekmektedir Giriş

Arşivde ara

Tarih bazında ara
Kategori bazında ara
Google bazında ara

Foto Galeri

Giriş | Tasarım: SetuP Bilgisayar